SON DAKİKA

HDP’li Botan’den TBMM’de ‘Ercişli gazeteciler’ vurgusu

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Türkiye’de ki gazetecilerin durumuna ilişkin meclis araştırması istedi. Botan, TBMM Başkanlığı’na verdiği önerge de şu hususları dile getirdi:

Çağdaş demokrasinin geçerli olduğu ülkelerde yasama, yürütme ve yargı erklerinin
yanında özgür ve bağımsız basın, dördüncü kuvvet olarak adlandırılır. Çünkü basın; bir
taraftan yurttaşların eleştiri ve taleplerinin görünür olmasını ve gerçeklerin objektif bir şekilde
halka yansımasını sağlarken diğer taraftan da ülkeyi yönetenlerin kamuoyu adına
denetlenmediği bir mekanizma olarak çalışır. Dolayısıyla yönetilenler; ülkeyi yönetenlerin
başarıları veya başarısızlıkları, yolsuzlukları veya şeffaflıkları gibi konularda ulaşamadıkları
bilgileri basından öğrenirler. Doğru bilgiye ulaşma ve yaşananlardan haberdar olma ile
birlikte yine kendi seslerini, görüşlerini ve beklentilerini basın aracılığıyla yönetenlere
ulaştırırlar.
Demokratik ülkelerde ulusal basınla birlikte yerel basın da il, ilçe ve beldelerde
günlük, haftalık ya da daha fazla aralıklarla yaptığı yayınlarla mahalli idarelerde halk ile
kamu arasında bir iletişim aracı görevi görür. Bu anlamda yerel basın, demokrasi kültürünün
en ücra köşelere değin yerleşmesinde ve sürdürülmesinde önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla
yerel basının güçlü ve aktif olduğu yerlerde yaşayan kişilerin; insan hakları, özgürlükler ve
demokrasi konularında bir adım daha önde oldukları bilinmektedir. Bu nedenle yerel basının
gelişmesi ve güçlenmesi ile çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin varlığı arasında çok yakın
bir ilişki bulunmaktadır.
Bununla birlikte basının hem yerel hem de ulusal bazda görevini bağımsız ve tarafsız
bir şekilde yerine getirmesi için siyasi erkin baskısına maruz kalmaması gerekmektedir.
Çünkü gazetecilerin tutuklanma veya gözaltı tehdidi altında olduğu, iletişim organlarının
kapatılma veya para cezası alma riski taşıdığı bir ortamda gazetecilik yapılması mümkün
değildir. Bugün gelinen aşamada Türkiye’de basın özgürlüğü ciddi sorunlarla karşı karşıyadır.
Uluslar arası basın endekslerine göre periyodik olarak gerileyen basın özgürlüğü 20 Temmuz
2016’da ilan edilen OHAL ile birlikte daha da kötüye gitmiştir. OHAL sürecince yerel ve
ulusal iki yüze yakın medya kuruluşu kapatılırken bine yakın gazetecinin basın kartları iptal
edilmiştir. Bunun sonucunda bugün 145 gazeteci hâlâ cezaevinde yer almakla birlikte son bir
yılda 3 bin gazeteci işsiz kalmıştır.
Bu süreçte Van’da da gazete ve TV kanallarının kapatılmasıyla birlikte yerel basının
sorunları da artmıştır. Dolayısıyla bölgenin en büyük ili olma özelliği taşıyan Van’da herhangi
bir TV kanalı bulunmazken Basın İlan Kurumu’ndan (BİK) reklam alan gazetelerin sayısı da
azalmıştır. Aynı şekilde bütün illerde yerel basının reklam payından aldığı pay yeterli
olmadığı halde Basın İlan Kurumu’nun payının daha da azaltılması ekonomik sıkıntıları
ağırlaştırmaktadır. Özellikle bilişim çağının bir gereği olarak yaygınlaşan internet haberciliği
yapan gazetelerin desteklenmemesi ve BİK’te yeni düzenlemelere gidilmemesi de yerel
basının güçlenmesi önünde engel oluşturmaktadır.
Bunun yanında yerelde gazetecilere yönelik siyasi müdahale, gözaltı ve soruşturmalar
da sorun teşkil etmektedir. Özellikle Van’ın Erciş ilçesinde faaliyet yürüten gazeteciler, çocuk
istismarına ilişkin yaptıkları haberlerden dolayı haklarında soruşturma başlatılırken yine haber
takibi sırasında fiziksel saldırıya maruz kalmışlardır. Dolayısıyla başta Van olmak üzere
bütün illerde yerel basının maruz kaldığı ekonomik ve siyasi sorunların araştırılarak bütün
boyutlarıyla ortaya çıkarılıp kamuoyuyla paylaşılmasının basın özgürlüğüne katkı sunacağı
aşikardır. Bu çerçevede Türkiye’de yerel basının sorunlarının araştırılarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması elzemdir.

 

Kaynak : vanhaberdar

Okumadan Geçme

Kaybolan Evrim Atış’ın anne ve babası için tutuklama talebi

Tokat’ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz’da yaylada kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış’ın annesi Dilek ve babası …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu *